Lelkipásztori tevékenység

Erzsébet kör

Farkas Gézáné

“Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.”

(Mt25,40)

1997. november 19-én Tihanyban Szent Erzsébet lelkiségétől indíttatva kelt életre a Szent Erzsébet-kör. A bencés apátság szárnyai alatt, Présingné Baracskai Erika, Aradi Teréz, Baranyainé Jutka kezdeményezésére alakult meg a kör, tagjai közé felekezet és korhatár nélkül bárki beléphetett. További alapító tagok: Dobosné Ági, Süténé Kati, Kötél Zsuzsi, Farkas Gézáné Mária néni, Siklósiné Éva, Nagy Imréné Hugi, később Kozma Erika, Tormáné Ilus, Csizmazia Annus, majd Kántorné Margit, Teleki Marika, Horváth Teréz, Kötél Imréné Ica, Czégainé Marika, Szigetiné Bori, Szabóné Erzsike, Kovácsné Erzsike. Később tovább bővült a kör, Tóth Péterné Pannika, Baranyainé Márta csatlakoztak. Kozmáné Bernadett néni és Korzenszkyné Erzsébet néni a háttérben dolgoztak nagyon sokat a körért. Richárd, Félix és Gellért atya segítette, támogatta és támogatja a munkánkat a mai napig is.

Az egyházközségből férfi támogatók is akadtak, akikre mindig számíthattunk: Czégai László, Siklósi Ferenc, Dobos Gyula, Csizmazia Zsolti, Torma Kálmán, Kovács Tibor, Bakos Péter, Szabó József.

Erzsébet kör

TÍZ ÉVE A SZERETET SZOLGÁLATÁBAN

Az alaptőke megteremtése saját erőből történt. A kör asszonyai adták össze a pénzt, később kértek, majd a tihanyiak és távoliak is egyre többen segítették a jótékonysági munkát. Sokszor névtelenül érkezett az adomány. Tormáné Erzsike tanítónő elevenítette fel az iskolában a betlehemezést. Ma is jólesik visszagondolni arra, hogy néhány éven keresztül olyan betlehemező gyerekek – Tormáné Erzsike osztálya – járták a falut, akik a betlehemezésért kapott forintokat felajánlották a körnek jótékonysági célra. Az összegyűlt pénzből hazai és erdélyi, kárpátaljai szegény gyerekeket támogattunk, és ruhaneműt, élelmet, pénzt juttattunk Teréz Anya Nővérei számára. Többször megvendégeltünk mozgássérült gyerekeket és felnőtteket, de csomagokkal is segítettük őket. Közben varrtunk, horgoltunk, kötöttünk kapott fonalakból. A lepramisszió számára fáslit, takarót, az adventi bazárba párnát, csipesztartót, és még sorolhatnánk, mi mindent. Ezért különösen Bernadett néninek, Korzenszky Erzsébet néninek és Tormáné Ilusnak kell köszönetet mondani.

Sikeres volt, és a mai napig tart a használt, de még jó állapotban lévő ruhaneműk, cipők, használati tárgyak, emléktárgyak begyűjtése, árusítása, majd továbbítása a rászorulóknak.

Tihany lakóitól és vidékről is sok használható holmi érkezik. Áldja meg a Jóisten segíteni akarásukat – szólnak a köszönő szavak az adományozottak leveleiből. Tárolási és szállítási gondjainkban az önkormányzat segített. Rendelkezésükre bocsátott egy termet, és a szállításhoz önkormányzati autót kaptunk, mikor ezt kértük. Sok esetben nagy távolságra küldtük adományainkat. Köszönet illeti meg az önkormányzatot az együttműködésért és nagylelkűségéért.

Az adventi bazárt már sokan ismerik, talán várják is, amikor közeledik a karácsony. Az összegyűjtött adományokat az Erzsébet-kör tagjai válogatják, rendezgetik. Azután az apátság galériájában „terítékre kerülnek”. Igényesebb látogatóink is odaadják forintjaikat egy-egy holmiért. Volt közöttük, aki nem restellte mézes puszedli sütésével támogatni a bazárt. Nem tudnánk egyértelműen felsorolni az odaadó szeretet, segíteni akarás tettekben való valamennyi megnyilvánulását. Bár a Szent Erzsébet-kör nem klub, nincs tagdíj, a részvétel nem kötelező, hívja, és szeretettel várja mindazokat, akik Szent Erzsébet szelleméhez közel állónak érzik magukat. Az elmúlt évek alatt a tagság létszáma többször változott. Többen már sajnos nem élnek, néhányan különböző okok miatt elhagyták a kört, mások pedig csatlakozni kívántak. Szívesen vennék, ha többen is segíteni szeretnék a kör áldozatos munkáját.

További információért forduljanak Présingné Baracskai Erikához a kör vezetőjéhez: Tel.: 87/538-200, email: tba.titkarsag@gmail.com

Farkas Gézáné