Lelkipásztori tevékenység

Házasságkötés a tihanyi bencés apátság templomában

A házasulandó párt kérjük, hogy szerezzen a plébániától, ahol keresztelték, egy keresztlevelet, ami ne legyen az esküvő időpontjához viszonyítva fél évnél régebbi. Amikor ez megvan, mindkettőjüknek el kell menni a menyasszony lakhelye szerinti plébániára. Ott a keresztlevelet átadva kérni kell egy ún. „Elbocsátó”-t. Ez jogosít fel minket arra, hogy Önöket megeskessük. Ha esetleg egyikük nincs megkeresztelve, vagy nem katolikus, püspöki felmentésre lesz szükségük az esküvőhöz, ezt az elbocsátót kiállító plébánosnak kell elintéznie, és az elbocsátóra rávezetnie. Amennyiben ezt nem tették volna meg, mi elintézzük.

A házasságkötésre fel kell készülniük. Ezt a folyamatot nevezzük jegyesoktatásnak. Ebben részesülhetnek akár a lakóhelyük szerinti plébánián, akár Tihanyban. Ha ez nem Tihanyban történik, akkor igazolást kérünk az illető lelkipásztortól, hogy ő elvégzi. A jegyesoktatáson több pár vesz részt, szombatonként tartjuk 10 és 12 óra között, kéthetenként négy alkalommal. Az ötödik alkalom arra szolgál, hogy a párokkal egyenként az esküvői szertartást átgondoljuk. Ha nálunk igénylik a felkészítést, kérjük, jelezzék.

Házasságkötés a tihanyi bencés apátság templomában

Ha az elbocsátót kézhez kapták, mielőbb jelentkezzenek nálunk, akár a jegyesoktatás elkezdése miatt, ha ezt nálunk kérik, akár a részletek megbeszélése miatt. Ha a templom díszítésével (virágozás) vagy a zenével kapcsolatban lennének kívánságaik, ezeket a sekrestyéssel, illetve a kántorral kell majd megbeszélni. A sekrestyés: Csizmazia Zsolt, telefonja: 06 20 215 30 90; a kántornő: Varró Krisztina, telefonja: 06 30 479 56 56.

Aki idegen nyelvű (angol, német, olasz, francia, spanyol stb.) esküvőt kíván, annak gondoskodnia kell az aktuális nyelvet beszélő papról. Idegen nyelvű esketést nem vállalunk. Idegen nyelvű jegyes esetén természetesen az iratokat (keresztlevél, elbocsátó) az ottani plébániáról eredeti nyelven kérjük. Ha a jegyesek külföldön élnek, dolgoznak, akkor a jegyesoktatásban ott kell részt venniük és erről igazolást hozniuk.

Egyéb tudnivalók: Advent és a Nagyböjt bűnbánati idő, ekkor nem esketünk. A templomban, illetve a templom előtt rizs- vagy virágszirom szórás  nem megengedett. A szertartás alatt csak egy, a jegyespár által megbízott fotós, illetve videós készíthet felvételeket. A jegyespár, illetve a násznép öltözete és viselkedése feleljen meg a templom légkörének. A templom előtt nagyobb számú gépkocsi számára hely nincs, szíveskedjenek a faluban parkolni és gyalogosan feljönni a templomhoz. Természetesen a jegyespár  kocsija feljöhet, illetve akik számára a járás már nehéz vagy mozgássérültek, feljöhetnek autóval. Az esküvőhöz 25000 forint hozzájárulást kérünk, ebből 10000 forintot előlegként az elbocsátó átadásakor. Az esküvő elmaradása esetén az előleget nem térítjük vissza.

A házasságkötéssel kapcsolatban minden kérdéssel szíveskedjenek Maurus atyához fordulni. Közvetlen telefonszáma: 87/538-212, e-mail címe: maurus@osb.hu

Tisztelettel köszönti Önöket a tihanyi bencés közösség nevében

Dr. Korzenszky Richárd OSB perjel, plébános

Azon jegyesek számára, akik 2017-ben házasodnak, és a jegyesoktatást a Tihanyi Bencés Apátságban igénylik, ez a következő időpontokban lesz:

I.
A Húsvéttól június végéig esküvők számára:
2017. február 18-án, március 4-én, 18-án és 25-én.

II.
A július 1-től októberig esküvők számára:
2017. május 6-án, 20-án, június 3-án és 17-én.

A jegyesoktatás minden alkalommal 10 órától 12-ig esedékes.