Tihanyi közösség szerzetesei

Dr. Korzenszky Richárd OSB

konventuális perjel, Tihany plébánosa
Email: tba.titkarsag@gmail.com

Tihanyi közösség szerzetesei

Dr. Nyiredy Maurus OSB

alperjel, plébánoshelyettes, a balatonfüredi Kerektemplom igazgatója
Maurus atya fogadja a katolikus keresztelésre, házasságkötésre jelentkezőket.
Email: nyiredy.maurus@canet.hu

Tihanyi közösség szerzetesei

Kiss Domonkos OSB

növendékek elöljárója (magiszter), gyóntató
beteggondozó, vendéggondozó
az oblátus közösség vezetője
Email: osb.domonkos@gmail.com

Tihanyi közösség szerzetesei

Lövey Félix OSB

az örvényesi templom lelkésze

Tihanyi közösség szerzetesei

Gáspár Adalbert OSB

a kismartoni (Eisenstadt, Ausztria) püspök úr kérésére plébános Felsőőrön (Oberwart) Email: adalbert.gaspar@gmail.com

Tihanyi közösség szerzetesei

Gergely Gellért OSB

Aszófő plébánosa, Tihanyban plébánoshelyettes, hitoktató a Tihanyi Bencés Iskolában Gellért atya foglalkozik a Tihanyhoz és Aszófőhöz tartozó hívők keresztelési, esketési, betegellátási, temetési ügyeivel. Email: gergely.gellert@canet.hu

Tihanyi közösség szerzetesei

Barkó Ágoston OSB

a Tihanyi Bencés Apátság Gyűjteményének felelőse, a tihanyi plébánia segédlelkésze,
a balatonudvari és a fövenyesi templom lelkésze, történelemtanár a Tihanyi Bencés Iskolában; óraadó hittantanár a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban
Email: hierotheosz@gmail.com

Tihanyi közösség szerzetesei

Mihályi Jeromos OSB

a perjel gazdasági helyettese, a Porta Pacis Gondokság ügyvezetője, a Tihanyi Bencés Iskola lelkésze, a balatonszőlősi templom lelkésze
Email: jeromos1986@gmail.com

Tihanyi közösség szerzetesei

Czakó András OSB

posztgraduális teológiai tanulmányokat folytat Rómában, a Pápai Szent Anzelm Egyetemen

Tihanyi közösség szerzetesei

„Hazamentek”

  • Polán Hildebrand OSB † 2014. augusztus 7.
  • Gőcze Tibold OSB † 2013. február 11.
  • Koller Keve OSB † 2007. március 24.
  • Gombos Cézár OSB † 2001. január 27.