Szerzetesi közösségünk

Tihanyi közösség szerzetesei

Mihályi Jeromos OSB

konventuális perjel, a Porta Pacis Gondokság ügyvezetője, a Tihanyi Bencés Iskola lelkésze, a balatonszőlősi templom lelkésze

Tihanyi közösség szerzetesei

Dr. Korzenszky Richárd OSB

ny. perjel

Tihanyi közösség szerzetesei

Dr. Nyiredy Maurus OSB

plébánoshelyettes, a balatonfüredi Kerektemplom igazgatója
Maurus atya fogadja a katolikus keresztelésre, házasságkötésre jelentkezőket.

Tihanyi közösség szerzetesei

Kiss Domonkos OSB

növendékek elöljárója (magiszter), gyóntató
beteggondozó, vendéggondozó
az oblátus közösség vezetője

Tihanyi közösség szerzetesei

Lövey Félix OSB

az örvényesi templom lelkésze

Tihanyi közösség szerzetesei

Gáspár Adalbert OSB

a kismartoni (Eisenstadt, Ausztria) püspök úr kérésére plébános Felsőőrön (Oberwart)

Tihanyi közösség szerzetesei

Gergely Gellért OSB

Aszófő plébánosa, Tihanyban plébánoshelyettes, hitoktató a Tihanyi Bencés Iskolában Gellért atya foglalkozik a Tihanyhoz és Aszófőhöz tartozó hívők keresztelési, esketési, betegellátási, temetési ügyeivel.

Tihanyi közösség szerzetesei

Barkó Ágoston OSB

a Tihanyi Bencés Apátság Gyűjteményének felelőse, a tihanyi plébánia segédlelkésze,
a balatonudvari és a fövenyesi templom lelkésze, történelemtanár a Tihanyi Bencés Iskolában; óraadó hittantanár a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban

Tihanyi közösség szerzetesei

Czakó András OSB

posztgraduális teológiai tanulmányokat folytat Rómában, a Pápai Szent Anzelm Egyetemen

Tihanyi közösség szerzetesei

Mogyorósi Ányos OSB

novicius

Tihanyi közösség szerzetesei

„Hazamentek”

  • Polán Hildebrand OSB † 2014. augusztus 7.
  • Gőcze Tibold OSB † 2013. február 11.
  • Koller Keve OSB † 2007. március 24.
  • Gombos Cézár OSB † 2001. január 27.