Szerzetesi közösségünk

Hogyan lehetsz tihanyi bencés szerzetes?

Attól, aki tihanyi bencés szerzetes óhajt lenni, megkívánjuk

 • az egészséges testi és szellemi teherbíró képességet
 • megalapozott, önálló ítéletalkotásra és döntésre való képességet
 • készséget az elkötelezett életre
 • megfelelően érett érzelmi életet és szilárd jellemet
 • igényt a közösségi életre
 • a lemondásra való készséget
 • készséget és erőt az önmegtartóztatásra
 • a személyiség szabad fejlesztésére való igényt és törekvést
 • a lényeges dolgokra való irányulást az igénytelen életmód és a karrierről való lemondás útján
 • fogékonyságot a szellemi kihívások iránt
 • készséget a szociális, kulturális és egyházi ügyek szolgálatára.

Lényeges azonban, hogy aki szerzetes akar lenni,

 • személyes kapcsolatban legyen Jézussal,
 • cselekedeteit hitbeli meggyőződése határozza meg.

Így lesz képes arra, hogy

 • Jézus igéi szerint alakítsa életét,
 • viszonylag sok időt fordítson az Isten imádására
 • Jézus örömhíréért nyilvánosan is síkra szálljon.
Hogyan lehetsz tihanyi bencés szerzetes?

Szerzetes jelölt befogadása a Tihanyi Bencés Apátságba

Személyi feltételek: 20. életévét betöltött, szabadállapotú férfi, testi – lelki egészség, (orvosi és pszichológiai vizsgálat) gyakorló keresztény élet (plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás).

A befogadás feltétele: a jelölt „valóban Istent keresi e?”

A befogadás módja: a jelentkezés után ismerkedési idő (fél év – egy év, esetleg több) az élethelyzettől függően. Ez alatt gyakoribb látogatás a monostorban – 1-2 nap, nagyobb ünnepeken, majd egy hét.

Posztulátus: A jelölt beköltözik a Monostorba (bármikor szabadon távozhat). A jelöltidő időtartama legkevesebb 3 hónap, maximálisan 12 hónap. (Az elöljáró dönti el.) A jelöltidő alatt a jelölt spirituális képzést kap.

Noviciátus: a jelöltet beöltöztetik a közösség szerzetes ruhájába, szerzetes nevet kap. A próbaév időtartama 12 hónap. Megkezdődik szerzetesi képzése (spirituális képzés, zsoltárok, liturgia, szerzetesség/rendtörténet, ének, rendi konstitúció).

Egyszerű fogadalom: időleges elköteleződés, időtartama 3 év. (Estenként 9 évre terjedhet). Folytatódik a szerzetesképzés, vagy egyéb tanulmányok végzése, (teológia, profán- szakirányú képzés) vagy közösségen belüli munkakör betöltése.

Ünnepélyes fogadalom: végleges elköteleződés a szerzetesi életformában és a monostorban. Szerzetespapként vagy szerzetesként, a közösségen belül egyenlő jogállásúak.

Hogyan lehetsz tihanyi bencés szerzetes?

Az érdeklődők az alábbi címen kaphatnak tájékoztatást.

Kapcsolattartó:
Kiss Domonkos OSB