Szerzetesi közösségünk

Bibliakör

Vannak többen, akik nem elégszenek meg azzal, hogy a vasárnapi szentmisén hallják felolvasni Isten igéjét, a Szentírást. A szentírási szövegekhez fűzött homíliánál is többet szeretnének. Egyénileg olvassák ugyan a Szentírást, de természetesen fölmerülnek kérdések, amikre  a Bibliában található rövid jegyzetek nem okvetlenül nyújtanak megfelelő eligazítást. Éppen az ő számukra vannak a biblia-körök.  Bizonyos gyakorisággal összejönnek. Általában egy lelkipásztor vezetésével az általuk megállapított terv szerint, illetve az általuk kiválasztott olvasási módszer szerint közösen olvassák a Szentírást. Ha szükséges, a vezető ad megfelelő magyarázatot. Nagyon fontos, hogy  a mondottakkal és a szöveggel kapcsolatban a résztvevők között kialakuljon egy párbeszéd. Ebben megoszthatják a véleményüket, azt, ahogyan a szöveg hatott rájuk. Megfogalmazzák annak a mondanivalóját, de beszélgethetnek arról is, hogy ki-ki hogyan látja alkalmazhatónak az adott üzenetet a maga életében. A Tihanyi Bencés Apátságban most már hetedik éve működik biblia-kör. Általában mindenkinek sok az elfoglaltsága, ezért kéthetenként találkozunk, mindig az adott hónap második és negyedik csütörtökén 17 óra 30 perckor az apátságban. Összejöveteleink 55-60 percesek, elején és végén imádság keretezi. A részvétel szabad, bárkit szívesen látunk.

Biblia-kör

Szeretettel köszönt mindenkit Maurus atya, a kör vezetője