Szerzetesi közösségünk

Bencés szerzetesség

„Keresd a békét és járj utána!”

– halljuk a Regula figyelmeztetését már a Prológusban. S amikor életstílusról beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk ezt a törekvést. Szent Benedek tulajdonképpen nem tesz mást, mint leképezi a kozmoszt az emberi világra. Békét, összhangot teremt, pontosabban: megfogalmazza azokat az alapelveket, amelyek elvezetnek a békére, elvezetnek az összhangra.

Bencés szerzetesség

Alapkérdése a mai embernek: hol van a helyem a többi ember között? Hogyan fogadtatom el magamat másokkal? Hogyan bánok a körülöttem lévő világgal, amelynek – akár akarom, akár nem – része vagyok.

Az ember: része a világnak. Nem korlátlan ura ennek a világnak, de felelőse: munkálkodik benne, törődik vele, gondozza, alakítja. S az ember – aki szuverén személyiség –, bármennyire is saját világa van mindenkinek, mégis közösségi lény, aki felelős a másikért, aki tisztelettel tartozik a másik ember iránt. „A fiatalok az idősebbeket tiszteljék, az idősebbek a fiatalokat szeressék.” Az apátnak, a közösség elöljárójának feladata nem uralkodás a többiek felett, hanem sokféle emberi természethez alkalmazkodó szolgálat. Van-e korlátja a szabadságomnak? Ki a másik ember? Létezik-e egyáltalán hatalom fölöttem?

Bencés szerzetesség

A Regula szakértő ismerői és magyarázói nálam sokkal jobban meg tudják fogalmazni, hogy Szent Benedek mennyire tiszteli az embert, mennyire tiszteli az emberi személyt. Egészen megdöbbentő, mennyire tudomásul veszi az emberi különbözőségeket, az emberi gyöngeségeket. És nem legyőzni akarja a másik embert, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy az egyik ember el tudja viselni a másikat. „Egymás gyöngeségeit türelemmel viseljék el.” „Gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki az Isten, mi a helyes…” Segít ahhoz, hogy elhelyezzem magamat a világban. „Ha valakinek többre van szüksége…” Ne legyen beképzelt a kézműves, mert ő valamiben többet tud, mint a másik. Két főtt étel elég legyen, hogy ha valaki testi gyöngesége miatt az egyikből nem tudna enni, a másikból vegyen és lakjék jól… És az egész világ transzparenssé válik: minden emberben Krisztus látogat meg, a fiatalban, az idősben, a betegben, a jövevényben, a szegényben.

Bencés szerzetesség

Kiegyensúlyozott élethez segít Szent Benedek Regulája. Segít távolságot tartani, nem engedi, hogy abszolutizáljuk azt, ami relatív – s ez áll még a saját akaratunkra is! (Ha valamelyik testvérnek lehetetlent parancsolnak: tárja föl az összes nehézségét az elöljárójának, s ha az mégis kitart a véleménye mellett, akkor engedelmeskedjék szeretetből.)

Bencés szerzetesség

Szent Benedek számára létezik a jelen: vigasztalni kell az önmagával küszködő testvért, szombatonként takarítani kell, a monostor tárgyaival úgy kell bánni, mint az oltár szent edényével. Szent Benedek számára létezik a jövő: a Lélek örömével várják a szent Húsvétot. Semmi sem öncélú, de mindennek és mindenkinek megvan a maga értéke és méltósága.

Összefoglalva: egy életstílust kereső világban korszerű megoldást kínál Szent Benedek Atyánk. Leegyszerűsítve: legyen minden és mindenki az, aminek mondják. (Ez annyit is jelent: ne hazudjunk.) És minden legyen a maga helyén, legyen meg mindennek a rendje. (Ez annyit is jelent, hogy teremtsünk békét.)

Korzenszky Richárd OSB perjel