Az Apátságról

Bencés rend története

A Magyar Bencés Kongregációnak négy önálló monostora van: a Pannonhalmi Szent Márton Főapátság (alapítás éve: 996), a Tihanyi Bencés Apátság (alapítás éve: 1055, konventuális tehát önálló perjelségként működik 2012-től), a São Paulói Szent Gellért Apátság (konventuális tehát önálló perjelség 1953-tól, apátság 1989-től) és a győri Szent Mór Bencés Perjelség (2007, konventuális, tehát önálló perjelség 2012-től).

Pannonhalma függő házai: a Bakonybéli Apátság, a budapesti és a komáromi (Szlovákia) rendház. Bakonybél jelenleg (2017) függő perjelségként működik: elöljáróját a pannonhalmi főapát nevezi ki, és rendelkezik növendékfelvételi joggal.

A főmonostor szerzetesei a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végeznek oktató-nevelő munkát, és a Területi Apátság településein (15 plébánia) lelkipásztorkodnak. A oktató-nevelő munka, a pasztorális tevékenység, és a „kulturális misszió” anyagi feltételeinek biztosítására a főmonostor – az idegenforgalmon kívül – bortermeléssel, gyógynövény-termesztéssel, gyógyhatású párlatok készítésével foglalkozik, egyúttal megismertetve a világgal évszázadok bencés hagyományait.

Bakonybél szerzetesközössége az ősi benedeki monasztikus karizma megélésére törekszik a Szent Liturgia igényes szolgálata, a lectio divina és a kétkezi munka által.

Tihany szerzetesei a községben és a környező településeken lelkipásztori munkát végeznek, az apátság sok kulturális programnak (kiállítások, hangversenyek, találkozók) és konferenciának ad helyet. A monostor mellett 40 fős vendégház található, ahová egész évben érkeznek lelkigyakorlatos csoportok, konferenciák résztvevői, és egyéb zarándokcsoportok. A szerzetesek tanítanak az Apátság fenntartásában működő Tihanyi Bencés Iskolában (általános iskola, 8 évfolyammal, zeneiskolai képzéssel) is. Gyógynövény-teákat készítenek, gyertyamártással és gyertyaöntéssel is foglalkoznak.

A győri perjelség szerzetesei a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumot és Kollégiumot látják el, illetve a Szent Ignác bencés templomban és a Területi Apátság plébániáin lelkipásztori munkát végeznek.

A budapesti rendházban élnek a tanulmányaikat a fővárosban folytató szerzetesnövendékek, továbbá az ott élők lelkipásztori munkát végeznek. A rendház mellett található a Szent Szabina Kápolna.

A Szent Gellért Apátság alapító szerzetesei az 1931-től a Brazíliában élő magyar katolikus lelki és szellemi gondozására érkezett bencések voltak, ma már a közösség nagy része brazil származású. Az apátsághoz gimnázium is tartozik. Tanulmányi házuk van Itapesericában (Cela São José).

A Magyar Bencés Kongregáció társult tagja a Tiszaújfalun működő Szent Benedek Leányai Társaság (Pannonhalmán is élnek nővérek), amely az 1920-es évek végén alakult Berecz Erzsébet Skolasztika celldömölki tanítónő vezetésével, az Alföld lelki-szellemi ínségének enyhítésére. Lelkipásztori kisegítést, hitoktatást, szociális munkát, és megélhetésük érdekében komoly fizikai munkát végeznek.

A Magyar Bencés Kongregáció más házainak internetes elérhetőségei:

Pannonhalmi Főapátság – bences.hu
Szent Mauríciusz Monostor (Bakonybél) - bakonybel-monostor.hu
Bencés Rendház (Budapest) - szentszabina.hu
Szent Gellért Apátság (Brazília) - asg.org.br
Szent Mór Bencés Perjelség (Győr) - bencesgyor.hu
Szent Benedek Leányai Társaság (Tiszaújfalu) - http://szbl.osb.hu
Komáromi Bencés Rendház, Komárno (SK) - bencesek.sk/index.php/hu